Nieuw in Wijhe: schuiftafeltennis

Afgelopen donderdag hadden de kinderen van de BSO in Wijhe de primeur: zij mochten als eerste kennismaken met schuiftafeltennis. De Dynamic Tennis en Tafeltennisvereniging Wijhe introduceert deze nieuwe sport samen met het project Iedereen Actief*, die de materialen heeft aangeboden. 

Bij schuiftafeltennis wordt op de tafel aan beide zijkanten een opstaande rand geplaatst, waarbinnen het balletje over en weer gespeeld wordt. Daartussen kunnen eventueel verschillende objecten worden geplaatst die dan geraakt moeten worden.

Schuiftafeltennis wordt behalve in Wijhe op meer plekken in Nederland geïntroduceerd. De Nederlandse Tafeltennisbond heeft inmiddels uniforme spelregels gemaakt. De sport is laagdrempelig en met name geschikt voor jeugd vanaf 4 jaar. Ook voor mensen met een beperking biedt schuiftafeltennis kansen om te gaan sporten.

De reacties van de kinderen waren erg positief. De komende tijd gaan meer groepen met kinderen van ‘InOranje’ van de BSO via deze clinic kennismaken met schuiftafeltennis.

Guus Bergevoet, trainer bij DTTV Wijhe: ‘We hopen met deze aanvulling op het tafeltennis nog meer mensen in de gelegenheid te stellen om te sporten. We gaan kijken of het schuiftafeltennis binnen de bestaande trainingsuren gaat passen om zo ook op te gaan in het reguliere tafeltennis. We kunnen in ons eigen clubgebouw met gebruik van 1 tafel in de kantine schuiftafeltennis zelfs combineren met dynamic tennis.’

*Iedereen Actief is de naam in de regio Salland van de programma’s die het aangepast sporten onder de aandacht brengt en zo het meedoen aan sport en bewegen bevordert. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt Iedereen Actief duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties).  Iedereen Actief is een gezamenlijk initiatief van deelnemende sportverenigingen met aangepast sportaanbod in de regio Salland, Deventer Sportploeg, Sallandse Sportploeg, de gemeente Deventer, Olst – Wijhe en Raalte, Sportbedrijf Raalte, Sportbedrijf Deventer, ‘t Huus (voor welzijn sport en cultuur), Het Gehandicapte Kind en Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen.