Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.
Dat heeft ertoe geleid dat we voor onze vereniging de volgende maatregelen hebben moeten nemen:

We kunnen blijven sporten in ons clubgebouw, maar voor allen geldt:

 • de competities voor tafeltennis en dynamictennis zijn afgelast;
 • publiek is niet toegestaan;
 • de kantine blijft gesloten;
 • de kleedkamers en douches zijn gesloten.

Voor volwassenen geldt:

 • vanaf heden is dubbelspel niet meer toegestaan;
 • maximaal 4 volwassenen in het clubgebouw;
 • er mogen niet meer dan 4 personen samen (enkelspel) spelen, dus bij TT max. 2 tafels en bij DT spelen 2 tegen elkaar en 2 zitten aan de kant.

Voor de jeugd t/m 17 jaar geldt:

 • zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden (dubbelen is dus toegestaan);
 • er worden geen wedstrijden gespeeld;
 • jeugdleden met klachten blijven thuis;
 • maximaal 30 jeugdleden in het clubgebouw.

In de praktijk zal dit betekenen dat mogelijk een aantal leden voorlopig even niet meer speelt, helaas. Voor degenen die wèl willen doorspelen zullen de trainingsgroepen onderling zelf moeten bepalen wie er wanneer willen spelen (enkelspel!). Ze zullen dit dan onderling moeten afstemmen. Praktisch iedere groep voor zoals tafeltennis als dynamictennis heeft een WhatsApp-groep voor deze communicatie. Spreek gezamenlijk tijdstippen af om te spelen. Kies niet een hele avond, zodat anderen ook aan bod kunnen komen.
Iedere groep heeft een sleutelhouder. Overleg hiermee de sleuteloverdracht.

Omdat de competities voor tafeltennis en dynamictennis zijn afgelast komen ook de volgende dagdelen vrij:

 • maandagavond
 • dinsdagmorgen
 • zaterdagmorgen

Registratie bij binnenkomst clubgebouw en ontsmetting blijft nog steeds verplicht.

Neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je aan de regels! Bij overtreding van deze regels lopen we de kans op forse boetes!

Deze regels gelden in ieder geval tot 11 november 2020, tenzij de overheid anders beslist.