Vanaf 6 november 2021 gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht in alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gebruikt worden.

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is dan ook verplicht voor o.a. georganiseerde sportbeoefening binnen vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, zwemmen, etc. En voor publiek bij amateursport. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.

Het is belangrijk dat op elke locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen

DTTV Wijhe voert deze regels als volgt uit:

  • Iedereen die het clubgebouw betreedt moet de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs of CTB kunnen overleggen. Als dit niet mogelijk is, wordt de toegang helaas geweigerd.
  • De sleutelhouder(of degene die de deur heeft geopend) is verantwoordelijk voor het scannen van de codes van allen die gelijktijdig met hem/haar sporten en niet-leden die het clubhuis bezoeken.
    Link naar de scanner-app voor sleutelhouders: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
  • Na het scannen wordt het resultaat op een lijst genoteerd, zodat er niet een tweede keer gescand hoeft te worden. Deze lijst blijft binnen ons clubgebouw (en wordt achter de bar bewaard) en men dient hier vertrouwelijk mee om te gaan.
    Dit noteren geldt niet voor niet-leden, zoals bezoekende clubleden of familieleden.
    Dit lijkt voor ons de meest praktische oplossing.

Hoewel het vervelend is om een corona-toegangsbewijs te vragen (zeker bij onze eigen leden) hoopt het bestuur toch dat iedereen begrip heeft voor deze situatie. Deze regelgeving is ons opgelegd door de overheid en is niet onze eigen keuze. We verwachten dan ook dat iedereen deze regels respecteert en handhaaft zodat onze vereniging niet in de problemen komt.