bestuur  
Willem Pronk voorzittervoorzitter@dttv-wijhe.nl
Jan Willem Jonker secretaris secretaris@dttv-wijhe.nl
Jos van Duurenpenningmeester penningmeester@dttv-wijhe.nl
Guus Bergevoetjeugdzaken jeugd@dttv-wijhe.nl
Harrie Geerligs wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@dttv-wijhe.nl
Gerrit Oosterinkbeheer gebouw en materialen beheer@dttv-wijhe.nl

jeugd commissie 
Guus Bergevoetjeugd@dttv-wijhe.nl

kantine commissie 
Wim Heuvinkkantine-cie@dttv-wijhe.nl
Willem Camphorst
Martin Kinds

activiteiten commissie 
Herbert Heuvinkactiviteiten-cie@dttv-wijhe.nl
Jos van Duuren
Martin Kinds
Johan den Ouden

pr commissie 
Herbert Heuvinkpr@dttv-wijhe.nl
Jan Heideman
Guus Bergevoet
beheer en gebouwen 
Gerrit Oosterinkbeheer@dttv-wijhe.nl
Wim Heuvink
Arjen Bakker
Tonny Teekema