Vertrouwenscontactpersoon en VOG

Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede ontwikkeling! Zo ook bij DTTV-Wijhe. Een sportvereniging is namelijk een afspiegeling van de maatschappij. Binnen de vereniging kunnen er zorgen over leden, vrijwilligers of andere betrokkenen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) seksuele intimidatie en/of misbruik, twijfels over de omgang tussen een jeugdlid en trainer of pestgedrag. Voor dit soort zaken en nog veel meer kun je terecht bij een VCP. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen. De VCP is neutraal en onafhankelijk van het bestuur. Onze vertrouwenscontactpersoon is door de NOC*NSF Academie voor Sportkader gecertificeerd.
Mocht er aanleiding toe zijn dan kun je contact opnemen met:
VCP van DTTV-Wijhe: Yvonne Kolkman 06 – 23 89 70 61
De VertrouwensPersoon (VP, gemeente Olst-Wijhe) is Aart Burgers (06 – 22 85 51 17).
Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt.
Onze VCP is niet 24/7 telefonisch bereikbaar. Het Centrum Seksueel Geweld is wel altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-0188. Dit nummer is voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld.

DTTV-Wijhe heeft de bevoegdheden en de procedure voor de VCP vastgelegd in een document.

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
Momenteel is één trainer bij DTTV-Wijhe in het bezit van zo’n VOG, terwijl voor de andere begeleiders deze is aangevraagd.